Nawigacja
Konferencja Uczeń Rządzi

     Konferencję rozpoczęło wystąpienie dyrektora naszej szkoły- p. Zygmunta Aleksandrowicza, w którym, jako doświadczony samorządowiec, przybliżył wszystkim kulisy samorządowej działalności.

     Następnie swój referat, w bardzo ciekawej formie zaprezentowali uczniowie ze Stróżewa- Julia Kozłowska, Szymon Woźniak oraz Karol Witkowski. Z referatu wynikało, że choć do tej pory samorządy uczniowskie ze sobą nie współpracowały, to taka możliwość jak najbardziej istnieje i warto się nią bliżej zająć, gdyż wymiana doświadczeń może przynieść jedynie korzyści. Referat zakończyło stwierdzenie, że niniejszym spotkaniem uczyniliśmy pierwszy krok na drodze do dalszej współpracy.

     Martyna Walczak, Anita Wiśniewska, Julia Tomaszewska oraz Dawid Sałaciński ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy przedstawili wizję idealnych wyborów do samorządu uczniowskiego, które powinny stać się, jak to nazwali prelegenci, „ucztą demokracji”. Referat dostarczył słuchaczom kilku ciekawych pomysłów, dotyczących organizacji samorządowych wyborów- między innymi sposobu dostosowania „lokalu wyborczego” oraz przedstawienie know how przeprowadzenia debaty między kandydatami. Uczniowie przeanalizowali również przymiotniki wyborcze, jakimi powinny cechować się profesjonalne wybory do demokratycznego organu, jakim jest samorząd uczniowski.

     Referat o roli przewodniczącego samorządu uczniowskiego wygłosiła Patrycja Kopeć ze szkoły w Szczytnie. W swoim wystąpieniu dotknęła ważkich problemów- jakie kompetencje powinien mieć lider, jak powinien je wykorzystywać w pełnieniu swojej funkcji oraz jaki to będzie miało wpływ na całość działalności samorządu uczniowskiego. Wnioskiem wynikłym z późniejszej dyskusji okazał się fakt, że dobry przewodniczący powinien zarówno umieć swoim kolegom i koleżankom coś „rozkazać”,  nadzorować ich, ale przede wszystkim powinien umieć ich wysłuchać oraz uwzględniać ich sugestie.

     Na koniec, przewrotne pytanie zadali uczniowie z Kroczewa- Mateusz Koperski oraz Kinga Jaworska. Zapytali oni bowiem o sens i cel funkcjonowania samorządów uczniowskich w szkołach publicznych- czy są one w ogóle potrzebne? Na szczęście, zwłaszcza w kontekście tematu konferencji, odpowiedzieli na pytanie twierdząco- okazało się, że samorządy uczniowskie mają całkiem szeroki zakres swoich praw, z których uczniowie mogą, a wręcz powinni korzystać. Z pewnością jedną z wartości konferencji jest zebranie w jednym miejscu całego zakresu tychże praw i zapoznanie z nimi słuchaczy.

     Prowadzenia konferencji i moderacji dyskusji podjął się uczeń klasy III gimnazjum- Mateusz Rosiak, który wykazał się profesjonalizmem, a zarazem uprawnioną pobłażliwością – tylko raz użył dzwonka, wzywającego prelegentów do dyscypliny czasowej.

     Część oficjalna konferencji zakończyła się propozycją kontynuowania w latach następnych spotkań samorządów, co spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony wszystkich uczestników. Wydaje się, że fakt ten potwierdza konieczność współpracy i dialogu pomiędzy uczniami.

     Po części oficjalnej prelegenci oraz goście zostali zaproszeni na poczęstunek, przygotowany przez uczniów SP w Kroczewie.

     Organizator- Samorząd Uczniowski SP w Kroczewie raz jeszcze, serdecznie dziękuje swoim gościom oraz wszystkim osobom, które pomogły nam w organizacji tego wydarzenia- Pani Beacie Syżeń, Pani  Annie Czyżewskiej, Pani Małgorzacie Warzyńskiej.