Zachęcamy do zapoznania się z dwoma ważnymi dokumentami prawa wewnątrzszkolnego obowiązującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kroczewie.

Do nich należą: 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wynajmu pomieszczeń i urządzeń szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kroczewie.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO – REKREACYJNYCH

PONIEDZIAŁEK – 26.01.2015r.

 • 09:00 – 10:30 piłka nożna – doskonalenie umiejętności,
 • 10:30 – 10:50 przerwa śniadaniowa 
 • 10:50 – 13:00 tenis stołowy – gra pojedyncza i podwójna   

WTOREK – 27.01.2015r.

 • 09:00 – 10:30  tenis stołowy – doskonalenie umiejętności
 • 10:30 – 10:50 przerwa śniadaniowa
 • 10:50 – 13:00 piłka siatkowa – doskonalenie umiejętności

ŚRODA – 28.01.2015r.

 • 09:00 – 10:30 turniej tenisa stołowego – debel
 • 10:30 – 10:50 przerwa śniadaniowa
 • 10:50 – 13:00 cd. turnieju tenisa stołowego; piłka siatkowa – doskonalenie umiejętności

CZWARTEK – 29.01.2015r.

 • 09:00 – 10:30 piłka nożna – doskonalenie umiejętności
 • 10:30 – 10:50 przerwa śniadaniowa
 • 10:50 – 13:00 turniej piłki siatkowej – uczniowie ZSO Kroczewo kontra absolwenci.   


HARMONOGRAM  ZAJĘĆ  KULTURALNO – ROZRYWKOWYCH

PONIEDZIAŁEK – 26.01.2015r.

 • Wycieczka do kina – „Królowa Śniegu 2 3D″
  Opiekunowie: A. Morawska, A. Leszczyńska, A. Szczypińska

WTOREK – 27.01.2015r.

 • Emisja film: „Piękna i Bestia”, gry stolikowe, ping-pong.
  Opiekunowie: A. Morawska, B. Felczak

ŚRODA – 28.01.2015r.

 • Zajęcia komputerowe, emisja filmu „Kraina lodu″, wykonywanie kartek walentynkowych – zajęcia plastyczne.
  Opiekunowie: A. Morawska, I. Kuśmierowska

CZWARTEK – 29.01.2015r.

 • Wykonywanie witraży – zajęcia plastyczne, emisja filmu.
  Opiekunowie: A. Morawska, A. Ziółkowska

Ponadto dla każdego z uczestników zajęć feryjnych przewidziana jest kanapka i picie.
W programie zajęć również zajęcia kulinarne, temat: według wyborów uczniów. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 

CZWARTEK – 15 stycznia 2015 roku

 • I A      godz. 16:30 – p. Ziółkowska
 • II A     godz. 17:00 – p. Dąbrowska
 • II B     godz. 17:00 – p. Rajewska
 • III A    godz. 18:00 – p. Ziółek   (wyniki egzaminów gimnazjalnych)
 • III B    godz. 18:00 –p.  Jakubowska  (wyniki egzaminów gimnazjalnych)

Dyżury Nauczycieli od godziny 17:00 do zakończenia zebrań:

 • Józef Jatkowski, Barbara Łubek, Anna Kucicka, Agnieszka Dąbrowska, Aneta Ziółkowska, Iwona Kuśmierowska, Katarzyna Rajewska, Małgorzata Jakubowska, Anna Ziółek, pedagog Ewa Czwarna.

PIĄTEK – 16 stycznia 2015 roku

 • „0”   godz. 16:30 – p. Syżeń 
 • I      godz. 17:00 – p. Zarzyńska 
 • II     godz. 17:00 – p. Szczypińska
 • III    godz. 17:30 – p. Załęska
 • IV    godz. 18:00 – p. Kucicka  
 • V     godz.  18:00 – p. Urbańska
 • VI    godz. 17:00 -  p. Łubek (wyniki sprawdzianu szóstoklasisty)

Dyżury Nauczycieli od godziny 17:00 do zakończenia zebrań:

 • Maria Zarzyńska, Teresa Załęska, Anna Szczypińska, Agnieszka Dąbrowska, Ewa Urbańska, Barbara Łubek, Józef Jatkowski, Magdalena Brodewicz, Ewa Dobczyńska, Barbara Dobczyńska, Małgorzata Jakubowska, Katarzyna Rajewska, Anna Morawska, Anna Kucicka, pedagog Urszula Drzewaszewska.

W dniu 17 stycznia 2015r. odbędzie się noworoczna zabawa choinkowa dla Uczniów naszych szkół.
Informujemy, że:

 • Uczniowie klas 0 - VI są zaproszeni na zabawę w godzinach  15:00 – 18:00,
 • Uczniowie  Publicznego  Gimnazjum  w  godzinach  18:00 – 21:30

W programie imprezy: wizyta Mikołaja, wiele atrakcyjnych konkursów oraz słodki poczęstunek.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów i Rodziców.

Organizatorzy:
Rada Rodziców ZSO
Dyrekcja i Nauczyciele
Samorząd Uczniowski

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic
Dyrektor ZSO Nr 1 w Kroczewie
oraz Rada Rodziców
mają zaszczyt zaprosić Państwa
na
Wieczór Pieśni Patriotycznej
którym chcemy wspólnie uczcić NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Uroczystość odbędzie się 11 listopada 2014r. o godz. 15:00 w szkole w Kroczewie.

 

W programie wieczoru między innymi:

• występy uczniów ZSO Nr 1 w Kroczewie
• prezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej
• koncert Chóru Carmen Patrium• wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i żołnierskich
• słodki poczęstunek i jeszcze kilka niespodzianek

Aby nauczyciele i chętni uczniowie mogli wziąć udział
w pogrzebie w dniu 29 października 2014r. (środa)
lekcje w tym dniu będą trwały do godziny 13:35.

Uczniowie, którzy nie wezmą udziału w uroczystości
będą objęci opieką świetlicową.

Organizacja Święta Patrona Szkoły
w dniu 22 października 2014r.

Do godziny 10.00 zajęcia lekcyjne w/g stałych planów.

10:00 – Uroczysty Apel na sali sportowej

Spotkanie z Radą Rodziców

Słodki poczęstunek.

Po zakończonej uroczystości – ciąg dalszy zajęć dydaktycznych w/g stałych planów.

Uwaga: w tym dniu dzieci i młodzież obowiązuje strój galowy!

W dniu 25 września 2014r. Rodzice dokonali wyboru Rady Rodziców i jej Prezydiumna rok szkolny 2014-2015.

Przewodniczący: Milena Piekut
V-ce Przewodnicząca: Dariusz Rajewski
Skarbnik: Adam Dybowski
Sekretarz: Agnieszka Sot
    
Członkowie: Robert Ziółkowski, Grażyna Rutkowska
Włodzimierz Jakubowski, Katarzyna Boguś
Jolanta Kołodziejska, Iwona Piwowarska
Monika Biegalska, Małgorzata Małkiewicz 

W piękny, ciepły i słoneczny dzień – 20 września, grupa młodych pielgrzymów z naszej parafii wzięła udział w XXXII Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Jestem dzieckiem Boga - to hasło pielgrzymki w tym roku. Wędrując z Przasnysza do Rostkowa modliliśmy się, śpiewaliśmy piękne piosenki religijne, a także z księdzem Pawłem Grąbczewskim, który prowadził naszą grupę, zastanawialiśmy się, co to znaczy być dzieckiem Boga. Nasze pielgrzymowanie zakończyła Eucharystia sprawowana przez Ks. Biskupa Piotra Liberę i uroczyste błogosławieństwo relikwiami naszego patrona Świętego Stanisława Kostki.

W dniu 25 września 2014r (tj. czwartek) o godz. 17:00
odbędzie się spotkanie wszystkich rodziców
dzieci uczących się w ZSO Nr 1
w Kroczewie

Serdecznie zapraszamy!

Porządek zebrania:
1. Spotkanie z Panią Dyrektor Urszulą Drzewaszewską
2. Spotkanie z wychowawcami klas

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kroczewie
 na rok szkolny 2014/2015

Przewodniczący:  ANNA SOT
Zastępca:  DAWID JAWORSKI
Sekretarz:  MARCIN SALAK
OPIEKUNOWIE: Pani Aneta Ziółkowska
Pani Anna Morawska

W roku szkolnym 2014/2015 będzie realizowany projekt unijny wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”. Adresatem projektu w naszej szkole są uczniowie szkoły podstawowej jak i uczniowie publicznego gimnazjum. Powstaną dwie grupy projektowe. Jedna grupa to uczniowie klasy V i VI szkoły podstawowej, druga grupa to uczniowie klasy I i klas II publicznego gimnazjum. Każda grupa uczniów (15-20 osób) uczestniczy we wszystkich zajęciach, tj. w 20 godzin w miesiącu.

Zajęcia realizowane w szkole podstawowej to: Matematyka – Anita Wiśniewska, Przyroda – Barbara Dobczyńska, Język Angielski – Aneta Ziółkowska, Język Rosyjski – Ewa Dobczyńska, Doradztwo Zawodowe – Urszula Drzewaszewska.

Zajęcia realizowane w gimnazjum to: Matematyka – Anna Kucicka, Katarzyna Rajewska, Biologia – Anna Ziółek, Geografia – Barbara Łubek, Fizyka i Chemia – Małgorzata Jakubowska, Język Angielski – Aneta Ziółkowska, Język Rosyjski – Ewa Dobczyńska, Doradztwo Zawodowe – Urszula Drzewaszewska.

Chętnych do udziału w zajęciach serdecznie zapraszamy.

Czcigodni Rodzice i Opiekunowie!

Wnioski o dofinansowanie z programu „Wyprawka szkolna″ dla uczniów ZSO nr 1 w Kroczewie należy składać u Dyrektora szkoły w w terminie wyznaczanym przez Wójta Gminy Załuski tj. do 12 września 2014r.

Do wniosku należy dołączyć:

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski w sprawie określania terminów składania wniosków na wyprawkę szkolną w 2014 roku

UWAGA! Wiecej szczegółow w rozszerzonej treści newsa – CZYTAJ WIĘCEJ ...