Z przykrością informujemy, że strona naszej szkoły z przyczyn od nas niezależnych przestała być dostępna w sieci.
Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

Dyrektor ZSO nr 1 w Kroczewie – Urszula Drzewaszewska 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic
Dyrektor ZSO Nr 1 w Kroczewie
oraz Rada Rodziców
mają zaszczyt zaprosić Państwa
na
Wieczór Pieśni Patriotycznej
którym chcemy wspólnie uczcić NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Uroczystość odbędzie się 11 listopada 2014r. o godz. 15:00 w szkole w Kroczewie.

 

W programie wieczoru między innymi:

• występy uczniów ZSO Nr 1 w Kroczewie
• prezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej
• koncert Chóru Carmen Patrium• wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i żołnierskich
• słodki poczęstunek i jeszcze kilka niespodzianek

Aby nauczyciele i chętni uczniowie mogli wziąć udział
w pogrzebie w dniu 29 października 2014r. (środa)
lekcje w tym dniu będą trwały do godziny 13:35.

Uczniowie, którzy nie wezmą udziału w uroczystości
będą objęci opieką świetlicową.

Organizacja Święta Patrona Szkoły
w dniu 22 października 2014r.

Do godziny 10.00 zajęcia lekcyjne w/g stałych planów.

10:00 – Uroczysty Apel na sali sportowej

Spotkanie z Radą Rodziców

Słodki poczęstunek.

Po zakończonej uroczystości – ciąg dalszy zajęć dydaktycznych w/g stałych planów.

Uwaga: w tym dniu dzieci i młodzież obowiązuje strój galowy!

W dniu 25 września 2014r. Rodzice dokonali wyboru Rady Rodziców i jej Prezydiumna rok szkolny 2014-2015.

Przewodniczący: Milena Piekut
V-ce Przewodnicząca: Dariusz Rajewski
Skarbnik: Adam Dybowski
Sekretarz: Agnieszka Sot
    
Członkowie: Robert Ziółkowski, Grażyna Rutkowska
Włodzimierz Jakubowski, Katarzyna Boguś
Jolanta Kołodziejska, Iwona Piwowarska
Monika Biegalska, Małgorzata Małkiewicz 

W piękny, ciepły i słoneczny dzień – 20 września, grupa młodych pielgrzymów z naszej parafii wzięła udział w XXXII Pielgrzymce Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Jestem dzieckiem Boga - to hasło pielgrzymki w tym roku. Wędrując z Przasnysza do Rostkowa modliliśmy się, śpiewaliśmy piękne piosenki religijne, a także z księdzem Pawłem Grąbczewskim, który prowadził naszą grupę, zastanawialiśmy się, co to znaczy być dzieckiem Boga. Nasze pielgrzymowanie zakończyła Eucharystia sprawowana przez Ks. Biskupa Piotra Liberę i uroczyste błogosławieństwo relikwiami naszego patrona Świętego Stanisława Kostki.

W dniu 25 września 2014r (tj. czwartek) o godz. 17:00
odbędzie się spotkanie wszystkich rodziców
dzieci uczących się w ZSO Nr 1
w Kroczewie

Serdecznie zapraszamy!

Porządek zebrania:
1. Spotkanie z Panią Dyrektor Urszulą Drzewaszewską
2. Spotkanie z wychowawcami klas

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kroczewie
 na rok szkolny 2014/2015

Przewodniczący:  ANNA SOT
Zastępca:  DAWID JAWORSKI
Sekretarz:  MARCIN SALAK
OPIEKUNOWIE: Pani Aneta Ziółkowska
Pani Anna Morawska

W roku szkolnym 2014/2015 będzie realizowany projekt unijny wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”. Adresatem projektu w naszej szkole są uczniowie szkoły podstawowej jak i uczniowie publicznego gimnazjum. Powstaną dwie grupy projektowe. Jedna grupa to uczniowie klasy V i VI szkoły podstawowej, druga grupa to uczniowie klasy I i klas II publicznego gimnazjum. Każda grupa uczniów (15-20 osób) uczestniczy we wszystkich zajęciach, tj. w 20 godzin w miesiącu.

Zajęcia realizowane w szkole podstawowej to: Matematyka – Anita Wiśniewska, Przyroda – Barbara Dobczyńska, Język Angielski – Aneta Ziółkowska, Język Rosyjski – Ewa Dobczyńska, Doradztwo Zawodowe – Urszula Drzewaszewska.

Zajęcia realizowane w gimnazjum to: Matematyka – Anna Kucicka, Katarzyna Rajewska, Biologia – Anna Ziółek, Geografia – Barbara Łubek, Fizyka i Chemia – Małgorzata Jakubowska, Język Angielski – Aneta Ziółkowska, Język Rosyjski – Ewa Dobczyńska, Doradztwo Zawodowe – Urszula Drzewaszewska.

Chętnych do udziału w zajęciach serdecznie zapraszamy.

Czcigodni Rodzice i Opiekunowie!

Wnioski o dofinansowanie z programu „Wyprawka szkolna″ dla uczniów ZSO nr 1 w Kroczewie należy składać u Dyrektora szkoły w w terminie wyznaczanym przez Wójta Gminy Załuski tj. do 12 września 2014r.

Do wniosku należy dołączyć:

Zarządzenie Wójta Gminy Załuski w sprawie określania terminów składania wniosków na wyprawkę szkolną w 2014 roku

UWAGA! Wiecej szczegółow w rozszerzonej treści newsa – CZYTAJ WIĘCEJ ...

Uroczyste rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2014-2015

1 września 2014r. (poniedziałek) o godz. 9.00

W programie uroczystości:

1. Msza Święta w kościele parafialnym w Kroczewie.
2. Spotkanie ogólnoszkolne w Sali sportowej ZSO.
3. Spotkanie z wychowawcami w zespołach klasowych.

Do udziału w uroczystości serdecznie zapraszamy Rodziców i Opiekunów naszych Uczniów.

Przypominamy, że wszystkich Uczniów w tym dniu obowiązuje strój galowy.

Wykaz podręczników
dla oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum

obowiązujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kroczewie
w roku szkolnym 2014/2015

UWAGA! Szczegółowy wykaz podręczników w rozszerzonej treści newsa – CZYTAJ WIĘCEJ ...