Nawigacja
Prawo wewnątrzszkolne

Prawo wewnątrzszkolne obowiązujące

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie1. Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie

2. Regulamin Rady Pedagogicznej

3. Regulamin Rady Rodziców

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego  

5. Regulamin Świetlicy Szkolnej  

6. Regulamin Biblioteki Szkolnej

7. Regulamin Oddziałów Przedszkolnych

8. Regulamin wynajmu pomieszczeń i urządzeń szkolnych

9. Regulamin korzystania z boiska szkolnego

10. Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

11. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia

12. Procedura prowadzenia dokumentacji szkolnej

13. Procedura wyboru Trójki Klasowej

14. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowowego

15. Procedura organizacji wycieczek, wyjazdów, wyjść i uroczystości  

- Regulamin i zgoda na udział w wycieczce, wyjeździe, uroczystości

- Regulamin i zgoda na udział w wycieczce rowerowej

- Regulamin i zgoda na udział w wycieczce pieszej

- Regulamin i zgoda na udział w wycieczce zagranicznej

- Regulamin i zgoda na udział w dyskotece szkolnej

- Rozliczenie finansowe wycieczki

- Karta wycieczki

- Lista uczestników

17. Zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej i wysokości opłat za dożywianie

18. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

19. Procedury bezpieczeństwa w okresie Covid-19

20. Zasady organizacji terapii logopedycznej

 

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej

3. Zgłoszenie do I klasy publicznej szkoły podstawowej

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy publicznej szkoły podstawowej  

 

Achiwalne akty prawne znajdują się w zakładce POBIERANIE PLIKÓW w kategorii Archiwum dokumentów

 

Przedmiotowe systemy oceniania- nauczanie zdalne:

- Biologia (Anna Ziółek)

- Biologia (Barbara Łubek)

- Historia

- Informatyka- klasa I

- Informatyka- klasy IV-VIII

- Matematyka- klasa VII

- Matematyka (Katarzyna Rajewska)

- Nauczanie wczesnoszkolne- klasa I (Maria Zarzyńska)

- Nauczanie wczesnoszkolne- klasa III (Anna Szczypińska)

- Nauczanie wczesnoszkolne- klasa II (Tereza Załęska)

- Muzyka (Roman Skowyrski)

- Plastyka (Anna Ziółek)

- Technika- klasy IV, V (Roman Skowyrski)

- Technika (Barbara Łubek)

- Wiedza o społeczeństwie (Agata Świderska)*

- Religia- klasy I-IV

- Język polski- klasy  (Agnieszka Dąbrowska)

- Język polski klasy IV i VIII (Alicja Kozaczyńska)*

- Przyroda (Barbara Łubek)

- Język rosyjski (Ewa Witczak-Piotrowska)

- Wychowanie fizyczne (Ewa Urbańska)

- Język angielski- klasy I-III (Aneta Ziółkowska)

- Język angielski- klasy IV-VIII (Aneta Ziółkowska)

Oddział Przedszkolny Facebook
Oddział Przedszkolny Facebook
Warto zobaczyć
Projekt ,,KUPUJĘ NIE RYZYKUJĘ''
Projekt ,,KUPUJĘ NIE RYZYKUJĘ''
PODWIECZOREK
PODWIECZOREK
DZIEŃ DINOZAURA (Grupa 4/5- latków)
DZIEŃ DINOZAURA (Grupa 4/5- latków)
DZIEŃ DINOZAURA (Grupa 5/6- latków)🦕🦖💚
DZIEŃ DINOZAURA (Grupa 5/6- latków)🦕🦖💚
Dzień kota w grupie 5/6- latków🐱.
Dzień kota w grupie 5/6- latków🐱.
Bo miłość do książek musi zrodzić się w dzieciństwie”.
Bo miłość do książek musi zrodzić się w dzieciństwie”.
WALENTYNKI
WALENTYNKI
OSTATKI W KL.II
OSTATKI W KL.II
😘🥰WALENTYNKI w grupie 4/5-latków💘💝
😘🥰WALENTYNKI w grupie 4/5-latków💘💝
😍😘WALENTYNKI w grupie 5/6- latków💘💝
😍😘WALENTYNKI w grupie 5/6- latków💘💝
BAL KARNAWAŁOWY W GRUPIE 3 LATKÓW
BAL KARNAWAŁOWY W GRUPIE 3 LATKÓW
TŁUSTY CZWARTEK
TŁUSTY CZWARTEK
BAL KARNAWAŁOWY W GRUPIE 5/6- LATKÓW🥯🎭🎉💃👑
BAL KARNAWAŁOWY W GRUPIE 5/6- LATKÓW🥯🎭🎉💃👑
BAL KARNAWAŁOWY W GRUPIE 4/5-LATKÓW 💃👑🎭🥯🎉
BAL KARNAWAŁOWY W GRUPIE 4/5-LATKÓW 💃👑🎭🥯🎉
ROBOTYKA🤖, KREATYWNOŚĆ🧠, LOGOPEDIA👂
ROBOTYKA🤖, KREATYWNOŚĆ🧠, LOGOPEDIA👂
WIĘCEJ
Albumów Galerii